O nás

Rodinné centrum Krůček, z.s. (dále jen RC) je organizací, která již patnáctým rokem nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi.

Rodinné cenrum Krůček je otevřeno každý den v týdnu, kdy nabízíme zajímavý program formou pravidelných klubů pro děti a jejich rodiče či prarodiče, stačí si vybrat dle věku dítěte a chuti rodičů (vítáni jsou i prarodiče!). Aktivity rodinného centra Krůček lze rozdělit na pravidelnou činnost během celého týdne (kluby a poradny), akce navíc v průběhu celého roku pro rodiny i širší veřejnost, příměstské tábory o prázdninách, vzdělávání matek a rodičů i poskytování vzdělání formou nepravidelných poraden. Svou činností se snažíme o zkvalitnění, zpestření a zlepšení života rodin s dětmi ve Svitavách.

První návštěva je zdarma, další celodenní vstupné do klubů (vyjma klubu s Šášou) je pro členy 30 Kč, pro nečleny 50,- Kč. Poradenství za nízkoprahových 50kč/ návštěva. Cena volné herny je pro členy 10 Kč, pro nečleny 20,- Kč.

        

Členství - členem RC Krůček je nově každá osoba, i dítě, která v daném roce zaplatí registrační příspěvek. Registrační příspěvek činí  400,- Kč na rodinu a vztahují se na něj výhody (vstup na kluby a akce pořádané RC Krůček, do poraden, a jednotlivé výhody u našich partnerů). Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby bez rozdílů a omezení pohlaví, rasy, věku, náboženství, státní či národní příslušnosti, bydliště, sídla, apod.. Podmínkou členství je u osob starších 18 let souhlas se stanovami sdružení, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování sdružení, řádné placení příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči sdružení.

Posláním RC Krůček je být centrem komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi.

Hlavními cíli RC Krůček je přispívat k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravit na mateřství a rodičovství, předávat poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života a podpořit výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožnit vzájemný kontakt, vzdělávání, podporovat je v jejich schopnostech a dovednostech a rozšiřovat jejich poznání. Přednáškami a semináři, které podporují rozvoj osobnosti, pomáhat při návratu na trh práce, ale i ve zvládání rodičovské role a slaďování práce a rodiny. Cílem je též zastupovat zájmy rodičů a dětí, dohlížet na uplatňování základních práv dítěte a posilovat roli rodiny a zdravé rodinné výchovy. Dětem pomáhat nacházet nové kamarády, pomáhat v jejich socializaci, rozvíjet jejich emoční a sociální inteligenci a posilovat jejich kompetence a učit je mnoha novým dovednostem. Zároveň jim i jejich rodičům umožňovat prožít smysluplněji a lépe období kojeneckého, batolecího a předškolního věku a dát více radosti do tohoto období.                                     

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/