Ženská energie pro politiku se koncentruje ve Svitavách

Přilákat více žen do politiky si klade za cíl nový projekt aktivních dam ze Svitavska. Od většího zapojení ženské populace do veřejného dění si slibují jak kultivaci politického prostředí a otevření témat, která se jejich kolegům jeví jako méně důležitá, tak samozřejmě rovnoprávnější podíl žen a mužů na moci. Projekt, který počítá s komplexně propojenými aktivitami, jež motivují ženy k ovlivňování veřejného dění, podpořil Fond pro nestátní neziskové organizace jako jeden z deseti v České republice.

Situace v Pardubickém kraji se zapojením žen do politiky obdobně jako v celé České republice neodpovídá rozložení žen a mužů v populaci. „První analýzy, které byly v rámci projektu provedeny, poukazují na fakt, že v nejmenších obcích, kde je práce zastupitelů nejhůře honorována a má spíše charakter dobrovolnické činnosti, je míra zapojení žen do rozhodovacích procesů vyšší, než ve městech, kde býti radním znamená jistou prestiž,“ popisuje Andrea Bělovská, manažerka projektu Ženská energie pro politiku. Právě detailní analýzy situace v Pardubickém kraji, které budou zaměřeny zejména na okres Svitavy a jež jsou nedílnou součástí projektu, pomohou odhalit, jaké principy a mechanismy při zapojování žen do politiky a veřejného dění fungují. „Právě tato část projektu je přínosná rovněž pro politické subjekty, které v regionu působí a které se dlouhodobě potýkají s malým zájmem žen reprezentovat a prosazovat politické cíle daných uskupení,“ doplňuje Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu.

Na analytickou část projektu navazují vzdělávací aktivity, které umožní ženám získat potřebné kompetence pro zlepšení pozice při práci pro veřejné blaho. Deset seminářů, které se do března 2016 uskuteční, se zaměří na témata nutná pro politickou práci. Renomé lektorů, které do regionu organizátoři zvou je příslibem kvality vzdělávání.

Uplatnění získaných informací ve vybraném okruhu dam, které opravdu chtějí situaci změnit, podpoří ještě zapojení do skupin pro sdílení zkušeností nebo propojení s mentorkami. Mentorky z řad činných političek zajistí přenos know-how tzv. mezi čtyřma očima.  

„Především jde o to aktivně pracovat – formovat veřejné mínění i motivovat a podporovat samotné ženy, které chtějí svou energii věnovat práci pro obec. Ne vždy však naleznou dost odvahy v sobě a podpory v okolí, že se do politiky, byť jen na komunální úrovni pustí. A to chceme změnit,“ uzavírá Monika Čuhelová, gender expertka a psycholožka projektu. Nakolik se téměř roční úsilí vyplatí, se ukáže 8. března 2016 na závěrečné konferenci ve Svitavách.

Kontakt

Realizátorem projektu je Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.. Informace o aktivitách projektu poskytne koordinátorka Jaroslava Herbrichová (email: herbrichova.zeen@gmail.com, mobil: 734 134 759). Kontakt pro media je Sylva Horáková (email: horakova.zeen@gmail.com, mobil: 604 115 762). Více informací je dostupných na www.politicka.cz

Program Fond pro NNO podporuje projekt "Ženská energie pro politiku". Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Název projektu: Ženská energie pro politiku                                                                                                    Číslo projektu: 3720007Informace naleznete na samostatné stránce projektu  Ženská energie pro politiku na  www.politicka.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/