Aktivity

Vzdělávání

Všechny formy vzdělávání jsou vedeny interaktivní formou. Přednášky s diskuzí jsou pro širší veřejnost z řad rodičů s dětmi. Kurz efektivního rodičovství (KER) jedná se o vícedenní kurz (5 tříhodinových setkání) pro rodiče, vede k rozvoji rodičovských kompetencí. Besedy, workshopy, diskusní skupiny  jsou pro rodiče, prarodiče, témata jsou volena z deklarovaného zájmu rodin.Tréninkové aktivity je vzdělávací cyklus, kde je kladen důraz především na praktickou část a trénink rodičovských dovedností, nárůst kompetencí a podpora toho dobrého a pozitivního, co už člověk umí. Osvěta je součástí všech ostatních činností CPR, navíc každý rok zaměřujeme na jednu specifickou osvětovou kampaň a navíc realizujeme kampaně, které jsou vyhlášeny celostátně. Konkrétní témata na každý měsíc najdete v programu. Pro děti je v průběhu vzdělávacích aktivit zajištěno hlídání.
 

Poradenství

Klientům jsou k dispozici pravidelné poradny, dle potřeb jsou některé poradny každý týden, jiné pouze jednou do měsíce, vždy ve stanovený čas a den.
·         Zdravotní a pediatrická
·         Těhotenská
·         Psychologická
·         Finanční
·         Logopedická
·         Homeopatická
·         Laktační

Informační centrum

Pracovnice vyhledávají a podávají informace rodičům, prarodičům, ostatním klientům i široké veřejnosti, pomáhají jim orientovat se v daném problému, navazuje na ostatní aktivity centra. K dispozici je databáze obsahující informace o všech návazných službách v regionu. Klienti dostanou informaci, kontakt nebo jsou nakontaktováni přímo na odborníka z CPR či jiné organizace. Provozní doba Informačního centra je po-čt  8-18h, pá 8-14h+služba na telefonu i o víkendech

Kontaktní místo

V rámci projektu je rodičům a organizacím pracujícím s rodinami (včetně OSPOD) nabídnuto využití prostor centra jako kontaktního místa. Jde o umožnění setkávání se na neutrálním a bezpečném místě. Jeho služeb využívají zejména rozvedení otcové, kteří se zde scházejí se svými dětmi. Často, vzhledem k věku dítěte, potřebují odbornou pomoc aktivizační pracovnice a koordinátorky služeb.

Hlídání dětí – doprovodná služba

je doplňková činnost nutná při pořádání vzdělávacích a poradenských aktivit.

Psychosociální aktivity

Kluby rodičů

  Jsou nízkoprahové, pravidelně se setkávající skupiny rodičů s dětmi, jedná se o každodenní aktivitu dopolední i odpolední, v jejímž rámci spolu rodiče a děti komunikují, podporují se a sdílejí rodičovské zkušenosti a problémy. Probíhá 10 pravidelných klubů.

Rodičovské svépomocné skupiny

-          Vzájemná podpora rodin, svépomoc, aktivita je vedena samotnými rodiči, vycházející z jejich iniciativy, scházejí se v určitých časových obdobích  dle potřeby a zájmu

Rodičovské podpůrné skupiny

Pro rodiny, které řeší konkrétní problém, potřebují přítomnost odborníka a zároveň chtějí téma sdílet s ostatními ve skupině

 

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/