Centrum pro rodinu

  • Projekt Centrum pro rodinu je zaměřen na podporu rodin s dětmi na Svitavsku s cílem nabídnout rodinám komplexní služby vedoucí k posilování funkčních vztahů a předcházení negativním jevům v rodině. 
  • Důraz je kladen na vzdělávání, zvyšování informovanosti, zkvalitnění rodičovských kompetencí s důrazem na aktivizaci a svépomoc rodin. 
  • V rámci projektu je otevřeno Informační centrum pro rodiny, vytvořeno kontaktní místo a jsou realizovány vzdělávací a tréninkové programy, každodenní rodičovské kluby, rodičovské podpůrné skupiny a pravidelné poradny. 
  • Všechny služby jsou nízkoprahové, dostupné široké veřejnosti. 
  • Projekt CPR navazuje na úspěšný projekt se stejným názvem z roku 2012. Služby jsou proto nastaveny na základě zkušeností zaměstnanců a potřebnosti klientů. Navazuje na práci v oblasti prevence soc. vyloučení rodin z předešlých let.

 Na realizaci projektu „Centrum pro rodinu“ je poskytnuta:

  • dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2013 (Název projektu: Centrum pro rodinu, Číslo projektu 7272, Příjemce dotace: Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s.)
  • dotace PK sociální odbor 
  • dotace Město Svitavy - účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města
  •  vlastní zdroje

Přehled aktivit a novinek je k dispozici ZDE.

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/