O nás

MC Krůček, z.s. započalo svou činnost jako dětský klub „Krůček“ v září 1998, kdy bylo součástí svitavského krizového centra KROK. K 1.2.1999 se přemístilo do prostor Nadačního domu J. Plívy, kde sídlilo až do května 2008. Jako samostatné občanské sdružení s názvem Mateřské centrum Krůček bylo 10.8.2001 zaregistrováno na MV ČR a od září tohoto roku začala jeho pravidelná činnost, která trvá dodnes.

Dlouhá léta jej vedla Anička Petrová, kdy spolu s ostatními maminkami dva půldny v týdnu dobrovolně realizovaly všechny aktivity.Od března roku 2005 se MC Krůček stalo členem Sítě MC ČR a dne 10. 11. 2006 získalo za svoji činnost certifikát "Společnost přátelská rodině" (Family Friendly Society), udělený Rut Kolínskou. Následujícího roku byl MC Krůček otevřen pro veřejnost každý den.

V  květnu 2008 došlo k přestěhování MC Krůček Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika. Zde Krůček,z.s. sídlí dodnes. Široký rozsah jeho činnosti zapříčinil změnu názvu v roce 2015 na Krůček, z.s. .Krůček z.s. zaštiťuje jednotlivé divize _ rodinné centrum, hlídací centrum, dobrovolnické centrum, evropská dobrovolná služba, projekty zaměřené na vzdělávání aj.. _

Všechny tyto změny však plynule navazují na původní aktivity a vedení MC Krůčku, principy a cíle sdružení zůstaly stejné. Krůček je, stejně jako ostatní mateřská a rodinná centra, založen na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě. Nabízí pomoc, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, laické i odborné poradenství. Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Jeho realizátorkami jsou převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené, které se zároveň podílejí na jeho samosprávě a zajišťují program. Umožňuje rodinám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/