Vzdělávání  

Kurzy jsou podpořeny projektem Centrum pro rodinu (MPSV, program Rodina), městem Svitavy a Pardubickým krajem

Kurz respektujícího rodičovství

Máte někdy chuť s dětmi vyběhnout? Pojďte s nimi zkusit vyjít! Jak najít cestu k vzájemnému respektu, stanovit hranice a při tom nemuset druhého ovládat a neztratit lásku? O tom, proč jsou lepší přirozené důsledky než tresty, čemu pomáhají rodinné rady, jak spolu mluvit a naslouchat si a mnohém dalším bude Kurz respektujícího rodičovství. Pět navazujících praktických workshopů pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové (profesní profil níže) proběhne vždy v pondělí od 9 do 12 hodin a to 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. a 11.12.. Díky podpoře projektu Centrum pro rodinu je cena celého kurzu 500kč pro členy, 700kč pro nečleny MC Krůček. Hlásit se je třeba nejpozději do 11.10. na mckrucek@gmail.com nebo 737 236 152. Hlídání dětí je možné po předchozí domluvě v Babykrůčku a to opět se slevou. Přijďte si užít čas sami pro sebe, který nejvíc ocení vaše rodina. Slovy maminky Pavly: „Každý den aplikuji něco z toho, co jsem se od vás nebo Moniky naučila. A funguje to. Spoustu věcí vidím jinýma očima, sama jsem klidnější a snad i děti cítí větší pohodu. Kurz mě vytrhnul z několikaleté "mateřské" letargie a donutil přemýšlet. Dobrý restart.“
 

Kurz emoční inteligence

Porozumět svým emocím, dozvědět se, co udělat pro své sebevědomí, sebeúctu a  radost, jak zvládat strachy, hněv a vztek, na co zaměřovat pozornost, jak pracovat s pozitivními i negativními emocemi či s prokrastinací – to vše bude náplní oblíbeného Kurzu emoční inteligence. Během pěti tříhodinových setkání vedených zkušenou psycholožkou a lektorkou Monikou Čuhelovou nezapomeneme také na emoce našich blízkých, dětí a partnerů a jak si s nimi poradit. Budeme hledat soulad mezi srdcem, hlavou a tělem a cesty porozumění sobě i druhým. To vše interaktivní formou s konkrétními, praktickými výstupy. 
 
Termín: jaro 2018
 

Montessori semináře

Montessori principy ve výchově dětí od narození do šesti let

Zaujala vás metoda montessori a kladete si některou z následujících otázek?

Co se odehrává v dítěti od narození do tří let? Co je to absorbující myslProč je důležité prostředí, ve kterém dítě žije a jak by mohlo vypadat, aby se cítilo dobře a mohlo se plně rozvíjetJaká jsou senzitivní období a jak využít jejich potenciál?

Jaké je připravené prostředí pro věkovou kategorii 3 - 6? Jak využít senzitivní období? Co z něj můžeme využít doma, v čem nás nejvíc může inspirovat pro rozvoj dítěte, jak obohatí a zkvalitní předškolní přípravu a jaké aktivity vyzkoušet doma?

Jak vést dítě k samostatnosti? Jak podpořit jeho sebevědomí, jak pracovat s emocemi? Jak mít nejen připravené prostředí, ale být i "připvaeným dospělým?

Semináře či kurzy na tato témata nabízíme průběžně během roku, aktuální termíny naleznete na hlavní straně nebo v sekci Rodinné centrum - Akce navíc. Smináře vede pedagožka a montessori lektorka Soňa Nádvorníková, více v profilu níže.

V případě zájmu, dotazů či potřeby osobní konzultace se obracejte na sona.nadvornikova@seznam.cz. 

Semináře z oblasti vzdělávání dětí

Semináře na téma: Jak rozvíjet potenciál dítěte, Jak podpořit jeho všestranný rozvoj v přípravě na školu, Jak se s dětmi učit, Školní zralost a další dle vašich potřeb.
Vycházejí z respektujícího přístupu k dětem, aktuálních poznatků o vzdělávání a schopnosti učit se (Jak funguje lidský mozek a další), čerpají z individuální práce s dětmi v oblasti předškolního poradenství (používáme i Klokanův kufr a další https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/).

 

Semináře či kurzy na tato témata nabízíme průběžně během roku, aktuální termíny naleznete na hlavní straně nebo v sekci Rodinné centrum - Akce navíc. Smináře vede pedagožka a montessori lektorka Soňa Nádvorníková, více v profilu níže.

V případě zájmu, dotazů či potřeby osobní konzultace se obracejte na sona.nadvornikova@seznam.cz. 

Předporodní kruz - pro budoucí rodiče

Inovovaný kurz předporodní přípravy nabízí ještě několik volných míst. Začínat bude 22. září tématem Homeopatie a doplňky stravy, naváže Porod, Šestinedělí, Kojení, Péče o novorozence a bonding, Psychologie dítěte a jeho rozvoj, Masáže, rehabilitace a první pomoc dětem a 10. listopadu cyklus uzavře Sociálně právní stránka těhotenství a návštěva svitavské porodnice. Každá lekce je vedena odborníkem na dané téma, je interaktivní, můžete získat odpovědi na své otázky i cennou inspiraci od ostatních. Účastnice kurzu mohou také zdarma navštěvovat těhotenské cvičení a mnohé lekce přímo vybízejí k účasti tatínky. Cena kurzu je 1100kč pro členy, 1400kč pro nečleny MC Krůček, objednávat se můžete na brezinovamarket@gmail.com, tel. 773 584 851.

Kurz první pomoci

Kurz vede zdravotnice Mgr. Kateřina Krausová s bohatou zkušeností s pořádáním kurzů. Poznatky čerpá mimo jiné z práce v IZS. Zaměřením zahrnují to nejdůležitější, s čím se můžeme stkat v běžném životě (zásta srdce, dechu v důsledku úrazu, popáleniny, zlomeniny, třžné rány, krvácení a další). Kurz pořádáme zpravidla dvakrát ročně, informace v aktualitách.

Lektorka Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání.

Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007 – 2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice.

Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného.

 

K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství.

Lektorka Soňa Nádvorníková

Jsem certifikovanou montessori lektorkou a montessori metoda je již několik let mou vášní. Kromě seminářů vedu také pedagogickou poradnu, jejímž prvotním východiskem byla metodika Jiřiny Bednářové a podle ní vytvořený Klokanův kufr – úžasná komplexní diagnostická pomůcka, která hravou formou zjišťuje, jak jsou rozvinuté schopnosti dítěte zejména předškolního věku (tj. od 3 do cca 7 let, u dětí se specifickým vývojem déle).

Téma rozvoje dětí mě pak chytilo za srdce, takže se v něm dále vzdělávám a kromě poradny vedu kurzy pro předškoláky a lektoruji semináře pro rodiče. Zajímá mě také osobnostní rozvoj a témata ženství, sladění rodinného a pracovního života.

 

Vzdělávání je v pestrém koberci mého života červenou linií, která začíná na střední škole (Střední pedagogická škola v Litomyšli se zaměřením na předškolní děti), pokračuje na vysoké škole (Univerzita Hradec Králové, Učitelství dějepisu a hudební výchovy na 2. Stupni ZŠ), navazuje role učitelky na základní škole a gymnáziu, která se přetavila do role maminky dvou báječných holčiček. S nimi a prací v rodinném centru přišly další: Kurz respektujícího rodičovství, Kurz emoční inteligence, Základy montessori pedagogiky, Klokanův kufr, Ze školky do školy hladce, Osobnostní rozvoj v rámci projektu Ženy PRO (projekt RC Holoubek, otázky hodnot, priorit, dovedností, timmemanagmantu, sebevědomí a další). V nejbližší době se těším na seminář s Naomi Aldort a doufám v mnohé další.

Mou největší výzvou je žít naplněný život a pomáhat v tom lidem kolem sebe.

 

 

 

 

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/