Proč být vyslán

Dobrovolníci tvoří nedílnou součást mezinárodní pomoci, a to nejen té rozvojové či humanitární. Odměnou za jejich pomoc jsou jim nenahraditelné zkušenosti, možnost poznat cizí kraje i kulturu, výborná příležitost zlepšit se v cizím jazyce či poznat nové lidi. V neposlední řadě ale tyto projekty představují způsob, jak si doslova „v terénu“ otestovat své vlastní schopnosti, sílu a koneckonců i odolnost. A co víc, například v rámci Evropské dobrovolné služby (více viz dále) má každý dobrovolník právo obdržet Pas mládeže, který dokládá nabyté dovednosti získané během práce v zahraničí a může se tak stát hodnotnou položkou vašeho profesního životopisu. Projekty, pro něž se dobrovolnické akce organizují, jsou různého charakteru – dobrovolníci v jejich rámci pomáhají například v oblasti ekologie a kultury, sociální péče, při práci s mládeží atp. V každém případě jde však o práci pro neziskovou nebo státní (tj. nekomerční) organizaci. Výhodou dobrovolnických projektů je, že se od uchazečů většinou nevyžadují vynikající jazykové znalosti (i když alespoň základní znalost angličtiny, případně jiného světového jazyka dle cílové země je vítána) a ani dosažené vzdělání.

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/