Proč být dobrovolníkem

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré a svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat veřejně prospěšnou činnost.

Dobrovolnictví mi přinese:

 • Pocit užitečnosti
 • Nové zkušenosti/dovednosti/zážitky
 • Kontakty a přátelství
 • Seberealizaci
 • Praxi potřebnou k dalšímu studiu/ zaměstnání

Práva dobrovolníka :

 • Právo na informace o přijímací organizaci a činnosti, kterou zde budu vykonávat, jejím časovém harmonogramu a místu výkonu
 • Právo na činnost, která naplní má očekávání
 • Možnost pravidelného kontaktu s koordinátorem dobrovolnické služby
 • Právo na zaškolení
 • Právo na pojištění
 • Pravidelný kontakt s osobou z přijímací organizace, která mi vysvětlí náplň činnosti
 • Právo říci "ne"
 • Právo na zpětné hodnocení mého působení v organizaci
 • Právo na morální ohodnocení za dobře vykonanou práci

Povinnosti dobrovolníka:

 • Plnit úkoly, ke kterým jsem se zavázal ve smlouvě
 • Plnit úkoly spolehlivě a svědomitě
 • Požádat o pomoc a informace, které potřebuji pro dobrovolnickou činnost
 • Znát své limity a brát je v potaz (časové, zdravotní, apod.)
 • Spolupracovat s pracovníky přijímací organizace, respektovat jejich činnost a poslání organizace

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/