O nás

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy , z.s. získal v roce 2015 akreditaci k dobrovolnickému centru.

MC Krůček, z.s. je organizací, která  :

1.  hledá dobrovolníky/ dobrovolnice

2. hledá  spolupracující firmy pro zajištění finančních zdrojů pro propagaci a provoz nově   vzniklého DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

3. vysílá dobrovolnice/ dobrovolníky do neziskových organizací

Co nabízí dobrovolnické centrum Krůček pro dobrovolníky:

1.     Vybírá dobrovolníky/dobrovolnice

2.     Připravuje je na výkon dobrovolnické činnosti

3.     Proškolí

4.     Uzavře s nimi smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti

5.     Zajistí dobrovolníkům pojištění

6.     Vyhledá pro dobrovolníka vhodnou spolupracující = přijímající organizaci

7.     Spojí dobrovolníka s přijímající organizací

8.     Domlouvá pracovní a časový harmonogram podle možností a přání dobrovolníků a přijímajících organizací

9.     Řeší jakékoliv obtíže mezi dobrovolníkem a přijímající organizací

10.   Provádí osvětovou činnosti dobrovolnictví

11.   Dobrovolníkům nabízí pravidelnou supervizi a možnost vzdělávání

12.   Dobrovolníkům potvrdí výkon dobrovolnické činnosti (např. pro potřeby dalšího studia, zaměstnání)

 

 

Krůček , z.s.  realizuje projekt na propagaci a podporu   svého  DOBROVOLNICKÉHO CENTRA v období  od 1.7.2017 do 30.6.2018  pod záštitou Pardubického kraje.

 

 

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/