DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

 

Dobrovolnické centrum Krůček aktuálně  nabízí činnosti ( možnost získání praxe,  seberealizace, naplnění osobnostních cílů atd.) v těchto  neziskových organizacích:

1. Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

A. Účast na vybraných pravidelných dílnách MC pro rodiny s dětmi v rolích pomocných lektorek/lektorů. Tyto dílny jsou od pondělí do pátku a jsou tematicky rozděleny dle věku dětí a jejich druhu (např. výtvarné, hudebně-pohybové dílny, zdravý životní styl, autisté aj.). Spolu s lektorkou se budou dobrovolníci/ce snažit zapojit rodiny do tvůrčího procesu, motivovat je k aktivní spolupráci a ke zpětné vazbě.

B. Dobrovolníci/ice mohou pomáhat při hlídání dětí v Babykrůčku, kde jsou děti bez rodičů od 0 do 6 let. Dobrovolník se za asistence „hlídacích tet“ učí respektujícímu přístupu k dětem, používat montessori prvky výuky, vést tvořivé či pohybové dílny, pomáhat s péčí o děti.

C. Větší akce pro veřejnost (asi 50-300 lidí) se konají cca 1x měsíčně Zde je velmi důležitá spolupráce celého týmu. Je potřeba zorganizovat celou skupinu lidí a vymyslet program pro veřejnost. Dobrovolníci či dobrovolnice se stávají součástí týmu a podílejí se na realizaci celé akce dle jejich možností, schopností a ochoty ke spolupráci. Zde se využívají i krátkodobí dobrovolníci.

D. Dobrovolníci/ice se zúčastnují 4 týdenních příměstských táborů pro děti, kde spolu s lektory tvoří program a provází děti táborovým dobrodružstvím.

2. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy – akce pořádané školou

3. Hiporehabilitace Baneta, z.s. Janov: dobrovolník je lektor programů se zvířaty a dětmi předškolního věku, pomocná činnost, péče o koně (vše po zaškolení) 4. Napísku z.s. Kukle, lesní klub – dobrovolník vykonává pomocnou činnost, vypomáhá s programem pro děti, péče o děti v předškolním věku (hygiena, zajišťování osobní potřeby dětí, atd.), drobný úklid v zázemí, doprovod

5. Azylový dům pro matky s dětmi Svitavy Český červený kříž – klientky jsou ženy v tíživé životní situaci, které trpí ztrátou bydlení – jsou to osoby většinou nezaměstnané, sociálně slabé, někdy trpící domácím násilím. Klientky mají vždy nezletilé děti. Dobrovolníci vykonávají v organizaci tyto činnosti: praktická výuka a prohlubování kompetencí rodin v oblastech: organizace dne, péče o domácnost, úklid, péče o ošacení, výchova dětí, péče o děti, osobní hygiena, finanční hospodaření, nákup potravin, vaření, doprovody klientek.

6. Azylový dům pro muže Svitavy - doprovody a zvyšování kompetencí klientů Azylového domu pro muže a osob omezených ve správnosti, kterým město SY vykonává opatrovníka, organizace a výpomoc při " Potravinové pomoci", podpora při konání akcí města, možnost zajistit aktivity pro rodiny s dětmi

7. Městská knihovna ve Svitavách – pomoc při různorodých akcích knihovny

8. Středisko volného času Svitavy – pomoc při akcích pořádaných SVČ (výlety, tábory i jednorázové akce apod.) i na pravidelných zájmových kroužcích

9. ZŠ A MŠ Sokolovská 1 - pomoc při akcích pořádaných školou

10. ZŠ, Riegrova 4 Svitavy – pomoc při akcích pořádaných školou

11. Domov na Rozcestí Svitavy – doprovody klientů (lidé s mentálním handicapem), pomoc při vytváření a organizaci akcí Domova

12. Nemocnice Pardubického kraje – Svitavská nemocnice – návštěvy osamocených pacientů, předčítání pacientům na LDN ad. činnosti na různých odděleních nemocnice

13. Děti patří domů, z. s. – volnočasové aktivity a trávení času s dětmi z pěstounských rodin

 

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/