Dobrovolnické Centrum


Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.  realizuje projekt na propagaci a podporu   svého  DOBROVOLNICKÉHO CENTRA v období  od 1.7.2015 do 30.6.2016  pod záštitou Pardubického kraje.

MC Krůček, z.s. je organizací, která  :

1.  hledá dobrovolníky/ dobrovolnice

2. hledá  spolupracující firmy pro zajištění finančních zdrojů pro propagaci a provoz nově   vzniklého DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

3. vysílá dobrovolnice/ dobrovolníky do neziskových organizací

V rámci bodu 1 . a 3.  :

 1. Vybírá dobrovolníky/ dobrovolnice
 2. Připravuje je na výkon dobrovolnické činnosti
 3. Proškolí
 4. Uzavře s nimi smlouvu
 5. Zajistí dobrovolníkům pojištění
 6. Vyhledá vhodnou spolupracující organizaci
 7. Spojí dobrovolníka s přijímací spolupracující organizací
 8. Domlouvá pracovní a časový harmonogram
 9. Řeší jakékoliv obtíže mezi dobrovolníkem a přijímací organizací
 10. Má udělenou akreditaci od Ministerstva vnitra ČR

Co nabízí MC Krůček, z.s dobrovolníkům:

 1. Záštitu dobrovolníků
 2. Proškolení
 3. Pojištění
 4. Pracovní a časový harmonogram dle Vašeho přání
 5. Řešení obtíží vzniklých při výkonu dobrovolnické činnosti

Pokud uvažujete o dobrovolnictví, odpovězte si na tyto otázky  a následné kontaktujte koordinátorky projektu :

 1. Proč se chci stát dobrovolníkem?
 2. Kolik času chci dobrovolné činnosti věnovat?
 3. Mám speciální dovednosti, které mohu využít?
 4. Jaké oblasti se chci věnovat?

KOORDINÁTORKA PROJEKTU :

Mgr. Markéta Březinová, tel. : 604 291 490, e-mail : brezinovamarket@gmail.com

KOORDINÁTORKA A FUNDRAISERKA PROJEKTU :

Ing. Petra Šudáková , tel : 730 521 648, e-mail :  Psudakova@seznam.cz

..............................................................................................................................................................................................................

Vymezení pojmů :

DOBROVOLNÍK 

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré a svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat veřejně prospěšnou činnost. Zákon ji dále vymezuje jako "Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru."

Dobrovolnictví je definováno v zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Na aplikaci zákona a akreditaci organizací dohlíží Ministerstvo vnitra ČR.

Dobrovolnictví mi přinese:

 • Pocit užitečnosti
 • Nové zkušenosti/dovednosti/zážitky
 • Kontakty a přátelství
 • Seberealizaci
 • Praxi potřebnou k dalšímu studiu/ zaměstnání

Oblasti, kde lze dobrovolnickou činnost vykonávat:

 • Sociální a zdravotní (pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně znevýhodněným, osobám s
  handicapem, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám po výkonu
  trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím,
  pomoc při péči o děti, mládež a rodiny)
 • Volnočasová
 • Pomoc při zachování kulturního dědictví
 • Kulturní akce
 • Ekologické a humanitární aktivity

Práva dobrovolníka :

 • Právo na informace o přijímací organizaci a činnosti, kterou zde budu vykonávat, jejím časovém harmonogramu a místu výkonu
 • Právo na činnost, která naplní má očekávání
 • Možnost pravidelného kontaktu s koordinátorem dobrovolnické služby
 • Právo na zaškolení
 • Právo na pojištění
 • Pravidelný kontakt s osobou z přijímací organizace, která mi vysvětlí náplň činnosti
 • Právo říci "ne"
 • Právo na zpětné hodnocení mého působení v organizaci
 • Právo na morální ohodnocení za dobře vykonanou práci

Povinnosti dobrovolníka:

 • Plnit úkoly, ke kterým jsem se zavázal ve smlouvě
 • Plnit úkoly spolehlivě a svědomitě
 • Požádat o pomoc a informace, které potřebuji pro dobrovolnickou činnost
 • Znát své limity a brát je v potaz (časové, zdravotní, apod.)
 • Spolupracovat s pracovníky přijímací organizace, respektovat jejich činnost a poslání organizace 

Spolupracující firmy - PODPORA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme uvedeným firmám za finanční dar pro propagaci a podporu nově vzniklého DOBROVOLNICKÉHO CENTRA.
+

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. https://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/